Wim deelt een elektrische auto met 4 huishoudens

Wim deelt een elektrische auto met drie andere huishoudens. Hij vindt het belangrijk dat er minder auto's op straat komen, want dan blijft er meer ruimte over voor groen en voor fietsen. Meer ruimte in de straat voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten, zo wordt de straat veel gezelliger.

  • Leverancier:
  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor

Aanbieding

50% voltooid